kontakt@labelwater.info +46 40 6610040

Ditt Profilvatten - Reklamvatten
-Vår passion

Din Miljöpartner för ProfildryckProfilvatten med naturliga mineraler

INNEHÅLL Mg/lKALCIUM 76 mg

Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalcium behövs bland annat då skelett och tänder bildas samt vid blodkoagulering och nervfunktion. Den mänskliga kroppen består av cirka 1-2 procent kalcium och 99 procent av allt kalcium i kroppen finns i ben och tänder

MAGNESIUM 3,1 mg

Magnesium är ett mineral som styr viktiga funktioner i kroppen, som nerver och muskler. Brist på magnesium kan visa sig genom bland annat kramper, diabetes och depression

NATRIUM 17,3 mg

Natrium/Salt. Natrium är ett nödvändigt grundämne i kroppen som finns i kroppsvätskan utanför cellerna men även i skelettet. Natrium är viktigt för syra-basbalansen samt vatten- och saltbalansen i kroppen. Balansen mellan natrium och kalium påverkar blodtrycket

SULFAT 22 mg

Sulfat är ett av flera saltämnen som kan påverka ditt dricksvatten. Värst bör ej vara mer än 100 mg

KLORID 30 mg

Klorid, eller kloridjon (Cl-), hör till en grupp kallad elektrolyter, dit även bland annat natrium och kalium hör. Klorid har en mängd funktioner i människokroppen, och agerar i samspel med andra elektrolyter bland annat för att kroppens celler ska fungera normalt och vid reglering av kroppens vätske- och saltbalans

BIKARBONAT 221 mg

Om du konsumerar vatten med bikarbonat i små mängder varje dag förbättrar du kroppens funktioner och kan naturligt reglera pH-värdet i blodet genom att minska ditt surhetsindex. Vatten med bikarbonat är en naturlig kur som använts i många år och är ett effektivt sätt att skydda kroppen mot olika sjukdomar

pH7.6

Blodet bör ligga på ett aningen basiskt värde (7.35-7.45) och kroppen arbetar hårdast med att upprätthålla blodets värde då små skillnader snabbt kan betyda liv eller död. Benskörhet, smärtor i leder och bindväv, migrän, hjärt- och kärlproblem, förhöjt blodtryck, åldersdiabetes, njursjukdomar, muskelnedbrytning, dåligt näringsupptag och alla följdproblem som kommer därav. Alla nämnda är resultat som kan ha uppkommit av mineralobalanser till följd av en felaktig pH-balans i kroppen. Varför ska du ens bry dig om hur ditt pH-värde är? Därför att en kropp som är i balans ger en bra grund för hälsa. Och en av de viktigaste balanserna (eller jämvikt) i vår kropp är vårt pH-värde.