Reklamvatten-Profilvatten-mineralvatten

Reklamvatten-Profilvatten
Profilerad dryck
Vår passion

Mineralvatten – en källa till liv Äkta naturligt mineralvatten är vatten som kommer från en vattenkälla och som har silats ner mellan olika jordlager i allt från hundratals år till tusentals år. Halterna av salter och andra mineralämnen varierar stort mellan olika mineralvatten. En vattenkälla bildas av fallen nederbörd från atmosfären som tränger ner till olika djup av jordavlagringar. Vattnet söker sig hela tiden neråt och under denna process tar det till sig salter och mineraler. Det är denna process som ger varje mineralvattnet sin karaktär. Man kan likna vattenkällor vid underjordiska sjöar. Det vatten som tappas upp idag har aldrig förorenats eftersom det i regel är mer än 100 år och blir aldrig obrukbart, vilket är en stor fördel för vår hälsa och inre miljö.

Alla våra profilerade drycker har äkta mineralvatten av högsta klassificering enl EU som bas.

MINERALVATTEN
EN HELT EKOLOGISK PRODUKT


Mineralvatten är helt naturligt en ekologisk produkt som tappas upp i tankar direkt från källan, renas genom sandfilter och buteljeras direkt på plats. Mineralvatten får ej transporteras om det ska behålla sin klassificering Mineralvatten vilket är det högsta klassificering inom EU. Tyvärr får man ej ange på etiketten att det är en ekologisk produkt eftersom en förutsättning för klassificeringen är att det är ekologiskt för att få heta mineralvatten. Det hade varit ärligare mot marknaden att man verkligen hade fått tala om detta.

Varför ska man dricka mineralvatten

  1. pH värdet i din kropp är en värdemätare på hur din kropp mår och klarar av att hantera sjukdomar. Ligger blodet på pH värdet under 7.35 (större surhetsgrad) är risken mycket för att kroppen utvecklar olika sjukdomar. Idealiskt är att ligga på en aningen basisk nivå (7.35-7.45). En bra pH nivå är en bra grund för hälsa.
  2. Kroppen behöver få i sig olika mineraler o medan ser du de mineraler som vårt mineralvatten innehåller. Den största betydelsen är förekomsten av bikarbonat eftersom den har positiv betydelse för vår hälsa.
  3. Kroppen mår bra av att vi dricker ca 2 l mineralvatten per dag. Vattnet hjälper de inre organen i sitt arbete, transporterar ut slaggprodukter och som bonus får vi en smidig och elastisk hud.
  • Kalcium 76 mgKalcium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalcium behövs bland annat då skelett och tänder bildas samt vid blodkoagulering och nervfunktion. Den mänskliga kroppen består av cirka 1-2 procent kalcium och 99 procent av allt kalcium i kroppen finns i ben och tänder
  • Magnesium 3,1 mgMagnesium är ett mineral som styr viktiga funktioner i kroppen, som nerver och muskler. Brist på magnesium kan visa sig genom bland annat kramper, diabetes och depression
  • Natrium 17,3 mgNatrium/Salt. Natrium är ett nödvändigt grundämne i kroppen som finns i kroppsvätskan utanför cellerna men även i skelettet. Natrium är viktigt för syra-basbalansen samt vatten- och saltbalansen i kroppen. Balansen mellan natrium och kalium påverkar blodtrycket
  • Sulfat 22 mgSulfat är ett av flera saltämnen som kan påverka ditt dricksvatten. Värst bör ej vara mer än 100 mg
  • Klorid 30 mgKlorid, eller kloridjon (Cl-), hör till en grupp kallad elektrolyter, dit även bland annat natrium och kalium hör. Klorid har en mängd funktioner i människokroppen, och agerar i samspel med andra elektrolyter bland annat för att kroppens celler ska fungera normalt och vid reglering av kroppens vätske- och saltbalans
  • Bikarbonat 221 mgOm du konsumerar vatten med bikarbonat i små mängder varje dag förbättrar du kroppens funktioner och kan naturligt reglera pH-värdet i blodet genom att minska ditt surhetsindex. Vatten med bikarbonat är en naturlig kur som använts i många år och är ett effektivt sätt att skydda kroppen mot olika sjukdomar pH 7.6 Blodet bör ligga på ett aningen basiskt värde (7.35-7.45) och kroppen arbetar hårdast med att upprätthålla blodets värde då små skillnader snabbt kan betyda liv eller död.  Benskörhet, smärtor i leder och bindväv, migrän, hjärt- och kärlproblem, förhöjt blodtryck, åldersdiabetes, njursjukdomar, muskelnedbrytning, dåligt näringsupptag och alla följdproblem som kommer därav. Alla nämnda är resultat som kan ha uppkommit av mineralobalanser till följd av en felaktig pH-balans i kroppen Varför ska du ens bry dig om hur ditt pH-värde är? Därför att en kropp som är i balans ger en bra grund för hälsa. Och en av de viktigaste balanserna (eller jämvikt) i vår kropp är vårt pH-värde.