LONGNECK43

LONGNECK43 PROFILERAD DRYCK DIREKT FRÅN LEVERANTÖR
Val av korkfärg. Gäller ordinarie leveranser
  • 12 flaskor inplastade per förpackning
  • 1440 flaskor per helpall/6 lav
  • 720 flaskor per halvpall/3 lav
  • 240 flaskor per lav
  • Wrap-Around etikett 221 x 76 mm
  • Leverans max 3 w
  • Välj mellan 9 korkfärger på stilla, kolsyrat naturellt


  • Korkfärg Guidelines Etikettmall